Fremstilling af pallerammer

Januar 2013

For en producent af træemballage i Schweitz har Rilesa bygget en fremstillingslinje til pallerammer.

Rammernes fire sider bliver samlet med bolte og bukkede hjørnebeslag. Sidehjørnene skulle også fingertappes og håndgrebhuller fræses ind i overkanten.

En Rilesa X-line taktmaskine blev bestykket med kapsav-, bore-, fræse-, og møtrik-islåningsaggregater i fem stationer.

X-line til fremstilling af pallerammer

 

Den første station indeholder en kapsavenhed i hver side. Med en savklinge oppe- og nedfra afkortes rammesiderne til exakt længde, mens snittet samtidig affases.

I den anden station borer fire boreaggregater i hver side, huller til islåning af møtrikker.

Tredje station består af to hydro-pneumatiske fræseenheder, der fræser fingertapper til hjørnesamling i en vertikal fræsning.

Ved den fjerde station slår to Sigma islåningsaggregater møtrikker i de borede huller.

Den sidste station består af fire, hydro-pneumatisk styrede fræser, to fra oven og to fra neden, der fræser samtidig to håndgrebhuller i rammesiden.

Herefter bliver rammesiderne vendt, og lagt over på et transportbånd, der fører delene, igennem en rengøringsenhed, ud af linien.

Maskinen styres af en Siemens S7 PLC, som kan indeholde min. 500 forskelllige programmer til at styre f.x. to forskellige boredybder, fravælg af møtrik islåning, fræsning af to, en eller fravælg af grebhuller. Omstilling af produktionen f.x. fra smalle til bredde dele sker ved programmvælg. Kun emnelængde og spændenhederne skal manuel justeres, og det klarer en operatør i få minutter.

Ved emnelængder fra 400 - 1500 mm og emnebredder fra 50 - 410 mm, er linjen i stand at producere op til 5 emner/min. med en tolerance af ± 0,2 mm ved afkortning og fræsning af fingertapper.